Hospicová péče

Domácí hospicová péče Sanus vznikla za podpory Jihomoravského kraje.

Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Hospicová péče je komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného.

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného.

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolesti), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem, duchovní péče není nikomu vnucována).

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb CELÉHO KOMPLEXNÍHO týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného i rodiny.

Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit. Domácí hospic jí v této péči pomáhá.

Nemocný člověk potřebuje někoho blízkého, kdo mu pomůže v každodenním životě, s podáváním léků nebo s přivoláním pomoci. Při přijímání do péče se stanovuje pečující osoba, která uvádí kontaktní telefon, na kterém bude vždy k zastižení.


Paliativní péče je indikována ošetřujícím lékařem (praktický lékař, specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci), který vyplní pacientovi či jeho rodině žádost o přijetí do péče.


Pacient souhlasí s poskytováním domácí paliativní péče a s tím, že tato péče je pro něj nejlepší volbou v dané fázi nemoci.

Žádost o hospicovou péči – ŽÁDOST O PŘIJETÍ KLIENTA DO DOMÁCÍHO HOSPICE

Kontakty: Miroslava Vyskočilová – vedoucí hospicové péče

  777 758 270, 549 229 999 

sanusbrno@seznam.cz

Dům domácí péče

Dům domácí péče Babice nad Svitavou 214, Dům domácí péče Bílovice nad Svitavou 314DSCN2107web

http://www.dumproseniory-babice.cz/IMG_3029

Zvětšit mapu               Zvětšit mapu

 

Je registrovaná sociální služba – odlehčovací pobytové zařízení, které se nachází nedaleko Brna. Zajišťujeme komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Základem naší péče je podpora a rozvoj schopností, které jsou důležité pro soběstačnost a sebeobsluhu každého uživatele. Snažíme se udržet co nejvyšší možnou míru soběstačnosti a nezávislosti s dopomocí ošetřovatelského personálu. Rozvíjíme komunikaci s uživatelem, nasloucháme a sdílíme. Jsme schopni zajisti péči soběstačnějším i imobilním seniorům.

O klienty se stará kvalifikovaný personál 24 hodin denně, který podle zákonu o soc. službách č. 108/2006 Sb. splňuje předepsané vzdělání, ale také má vztah k této práci, je empatický  a má lidský přístup, který je pro pracovníky prioritou.

Ubytování je ve dvou až třílůžkových pokojích, které jsou zařízeny základním vybavením (polohovací postel se stolečkem, a polička, stůl židle). Pokoje je možnost si částečně dovybavit.

Kvalitní  péčí, aktivitami a také prostředím může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se podívat, třeba zrovna Vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit své blízké do prostředí, kde se můžete spolehnout, že je o ně kvalitně a důstojně postaráno.

Cílová skupina:

DSC03076

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Dům domácí péče není svým vybavením a zajištěním péče určen pro lidi zcela mobilní a soběstačné, lidi agresivní, s problémovým chováním, závislí na alkoholu a jiných drogách ani pro ty, kteří mají diagnostikovanou abnormálně závažnou psychiatrickou chorobu, mentální postižení nebo infekční nemoc.

NOVÁ-ŽÁDOST k pobytu v DDP

Více informací na tel čísle 541 236 090, 777758 263 nebo na emailu ddpbabice@seznam.cz

Kontakty do DDP Bílovice – 777 758 264, email ddpbilovice@seznam.cz

http://www.dumproseniory-babice.cz/

Více fotografii zde

Služby pro uživatele zahrnuté v měsíční úhradě:

 • ubytování v nově zařízených dvou až třílůžkových pokojích,jejichž součástí je polohovatelné lůžko, stoleček k posteli, polička,a jiné pomůcky.
 • celodenní strava – 4x denně,20140318_132003 – kopie
 • sociální poradenství,
 • běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně,
 • pravidelný úklid,
 • praní, žehlení a drobná úprava prádla,
 • úklid společných prostor,
 • nákupy léků, inkontinenčních pomůcek,
 • drobné nákupy dle přání klienta,
 • zapůjčení potřebných pomůcek (polohovací postel, stoleček k posteli, wc křeslo, invalidní vozík, chodítko),
 • zprostředkování společenských akcí, oslavy narozenin.

Služby pro uživatele, které nejsou  zahrnuté v měsíční úhradě:

 • manikúra
 • pedikúra
 • kadeřnice
 • masáže

Poslání
Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po
kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Dočasným převzetím
péče o tyto osoby chceme pečujícím osobám umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas
k řešení. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich
důstojnost.

Cíle
Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění
nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci
sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.

 

 

FAMILY POINT

Občanské sdružení Sanus Brno

se zapojilo do projektu

 Family Point

jehož cílem  je zkvalitňování životních podmínek rodin v městě Brně, neboť podpora rodiny je vnímána jako důležitá investice do budoucího lidského potenciálu města.
Konkrétním cílem projektu je vytvoření sítě míst v městě Brně, označených logem „Family Point”, které nabídnou informace související s fungováním rodiny v průběhu jejího vývoje.

Součástí každého Family Pointu je prostor pro přebalení a nakojení dětí.
Prostřednictvím Family Pointu město Brno komunikuje s rodinami a zjišťuje jejich potřeby.

Co je to Family Point?

Místo přátelské rodině, které bezplatně poskytuje:

– informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin
– možnost přebalení a nakrmení dětí
– prostor pro setkávání
– dětský koutek

 

 Provozní řád Family Pointu

Kontaktní pracoviště

Sanus Brno provozuje čtyři kontaktní pracoviště. Kliknutím na podtržený název obce se Vám zobrazí  soubor, kde jsou uvedeni odpovědní pracovníci jednotlivých provozoven s telefonními kontakty a s mapou vybraného místa. Na uvedených telefonních číslech si prosím domluvte schůzku raději předem. Sami si můžete zvolit pracoviště, které je pro Vás nejlépe dostupné. Pokud nemůžete Vy přijet k nám, tak my přijedeme k Vám!  Těšíme se na Vás!!!

Brno – město

Štefánikova 63a, Brno – Královo pole

 

Bílovice nad Svitavou

Komenského 733, Bílovice nad Svitavou

Šlapanice

Hřbitovní 12, Šlapanice

Pozořice

Holubická 674, Pozořice

 

Podolí  – Podolí 122 

Členství a projekty

Občanské sdružení Sanus Brno je členem:

 Nově jsme se zapojili do unikátního projektu Jihomoravského kraje

Tento projekt vznikl na podporu obyvatelstva ve věku nad 55 let.

Odkazy Sanus Brno

   

Další stránky Sanus Brno klikněte zde

Galerie

Nový kabátek DDP

Domov dostal nové barvičky, pokoje jsou nyní veselejší a i celý domeček dostal nový kabátek 🙂

DSCN2107web                              web 2  Jednolůžkový pokoj                               web

web3                               web4                                  web5

web6

 Dům domácí péče Babice

Pár obrázků z nově otevřeného pobytového zařízení v Babicích nad Svitavou.

Obrázek zvětšíte rozkliknutím.

 

 

První oslava narozenin (80.) v novém pobytovém zařízení

 

DSC03062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí zdravotní péče

 

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PÉČI O NEMOCNÉ A JEJICH DOMÁCNOST

 

 •       sledování zdravotního stavu
 •       péče o ležící pacienty
 •       převazy a ošetření ran (pooperační rány, bércové vředy,  proleženiny)
 •       ošetření stomií, katerů
 •       injekce, odběry krve
 •      ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení – stavy po cmp
 •       podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku
 •       vyšetření glykémie glukometrem

Péči poskytují zdravotní sestry.

Ošetřovatelské úkony provádíme i ve dnech pracovního klidu.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Projekt PODPORA ZAJIŠŤOVÁNÍ A ROZVOJE DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE se zabývá poskytováním domácí ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí klientů. Jeho realizace má zajistit pro všechny potřebné klienty profesionální poskytnutí odborné zdravotní péče dle indikace ošetřujícího lékaře. Umožňuje dostupnost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Kontakt:

paní Mirka Vyskočilová, mobil: 777 758 270, 549 229 990

 

 

 Zdravotní péče  je poskytována za podpory :

 • Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví
 • Magistrátu města Brna – Odbor zdraví

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky na delší i přechodnou dobu

Sanus Brno poskytující zdravotní a sociální péči rozšiřuje svoji půjčovnu kompenzačních pomůcek. Půjčit si můžete například polohovací postele, chodítka, wc křesla, wc sedáky, berle a také nově zakoupené invalidní vozíky aj. Pomůcky je možné vypůjčit na delší nebo jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní pomůcky, nebo když ty své máte v opravě.

Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí.

Více informací dostanete na tel. číslech:

549 229 999, 777 758 269

Letáček půjčovny pomůcek

Z naší nabídky:

Chodítko vysoké: 15,- Kč/denChodítko nízké: 10,-Kč/denChodítko nákupní:10,-Kč/denChodítko loketní: 10,-Kč/denInvalidní vozík: 15,-Kč/denAnt.matrace: 10,-Kč/den

Název vratná záloha půjčovné dostupnost
 Chodítka
Chodítko venkovní nákupní 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
Chodítko vysoké podpažní 2000,- Kč 15,-Kč/den na dotaz
Chodítko vnitřní loketní 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
Chodítko vnitřní nízké 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
 Invalidní vozíky
Invalidní vozík skládací 3000,- Kč 15,-Kč/den na dotaz
 Toaletní křesla – pomůcky do koupelny
WC křeslo pojízdné 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
WC křeslo dřevěné 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
WC křeslo stabilní kovové 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
Židle do sprchy 1000,- Kč 10,-Kč/den na dotaz
Sedák na vanu 500,-Kč 3,- Kč/den skladem
WC nadstavec 500,-Kč 3,- Kč/den skladem
 Servírovací stolky
Stolek servírovací pojízdný 500,-Kč 5,- Kč/den na dotaz
Stolek servírovací na postel 100,-Kč 2,- Kč/den na dotaz
 Antidekubitní program
Antidekubitní matrace 1000,-Kč 10,-Kč/den na dotaz
Antidekubitní polštáře 200,-Kč 2,- Kč/den na dotaz
 Ostatní
Postel polohovací dřevěná 5000,-Kč 35,-Kč/den na dotaz
Francouzské hole 100,- Kč 1,-Kč/den na dotaz
Infuzní stojan 1000,-Kč 10,-Kč/den na dotaz
Močové láhve 20,-Kč / jednorázově skladem

Pečovatelská služba – dokumenty

platný ceník 2017

Základní činnosti pečovatelské služby

fakultativní činnosti

Stížnosti

Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby