Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

(dle § 44 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Poslání odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíl odlehčovací služby:

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.

 Forma odlehčovací služby:

 •                     Terénní ( v domácnostech uživatelů)

Cílová skupina pro odlehčovací služby:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami a potřebnou péči jim nemůže poskytnou jinak pečující osoba,  po dobu, kdy pečující osoba potřebuje v péči odlehčit.

 •           osoby s chronickým onemocněním
 •           osoby se zdravotním postižením
 •           senioři

Věková struktura uživatelů:

 •           mladí dospělí (19 – 26 let)
 •           dospělí (27 – 64 let)
 •           mladší senioři (65 – 80 let)
 •           starší senioři (nad 80 let)

Principy poskytování sociálních služeb:

 • poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele, ne uživatel službám,
 • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické přesvědčení,
 • respektujeme volbu uživatele,
 • klient je pro nás rovnocenný partner,
 • poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního uživatele,
 • pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na souvislosti s tím spojené,
 • sociální služby zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků

 

Kontakt:

sociální pracovnice, mobil:  777 758 269

Komentáře nejsou povoleny.