Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

(dle § 44 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Poslání odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíl odlehčovací služby:

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.

 Forma odlehčovací služby:

 •                     Terénní ( v domácnostech uživatelů)

Cílová skupina pro odlehčovací služby:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami a potřebnou péči jim nemůže poskytnou jinak pečující osoba,  po dobu, kdy pečující osoba potřebuje v péči odlehčit.

 •           osoby s chronickým onemocněním
 •           osoby se zdravotním postižením
 •           senioři

Věková struktura uživatelů:

 •           mladí dospělí (19 – 26 let)
 •           dospělí (27 – 64 let)
 •           mladší senioři (65 – 80 let)
 •           starší senioři (nad 80 let)

Principy poskytování sociálních služeb:

 • poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele, ne uživatel službám,
 • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické přesvědčení,
 • respektujeme volbu uživatele,
 • klient je pro nás rovnocenný partner,
 • poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního uživatele,
 • pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na souvislosti s tím spojené,
 • sociální služby zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků

Odlehčovací služba je služba která je poskytovaní na omezenou dobu nebo trvalý dohled v rozsahu 2,5 a více hodin na 1 návštěvu.

Kontakt:

Renata Opletalová, DiS. – vedoucí soc.služeb, mobil:  777 758 269

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

(dle § 40 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.  Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíl pečovatelské služby:

Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

 • Zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • Zachovávat své schopnosti a dovednosti
 • Udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským prostředím.

Úkony pečovatelské služby:

 • Osobní hygiena
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Samostatný pohyb
 • Zajištění stravování
 • Péče o domácnost
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • Seberealizace
 • Péče o zdraví a bezpečí
 • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Podpora rodičovských kompetencí

Podrobný popis činností včetně ceníku naleznete v záložce Pečovatelská služba – dokumenty.

Pečovatelskou službu zajišťujeme:

Každý den – včetně víkendů a svátků od 7:00 – 20:00, po domluvě noční dohledy.

Na území města Brna a v okrese Brno – venkov v obcích Bílovice nad Svitavou, Šlapanice, Pozořice, Podolí a dalších obcích správního obvodu Šlapanice.

Cílová skupina pro pečovatelskou službu:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura uživatelů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy poskytování sociálních služeb:

 • poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele, ne uživatel službám,
 • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické přesvědčení,
 • respektujeme volbu uživatele,
 • klient je pro nás rovnocenný partner,
 • poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního uživatele,
 • pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na souvislosti s tím spojené, 
 • sociální služby zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků,

Kontakt:

Renata Opletalová, DiS. – vedoucí pečovatelské služby: 777 758 269, 549 229 999 – Brno město, Brno – venkov

Kontakt

Sanus Brno      

Kontaktní osoby zdravotní péče: 

Brno město + Brno venkov

paní Mirka Vyskočilová – Tel.: 777 758 270, 549 229 999

e-mail: sanusbrno@seznam.cz

Kontaktní osoby pečovatelské služby: 

Brno město + Brno venkov (Bílovicko + Šlapanicko)

Renata Opletalová, DiS. – Tel.: 777 758 269, 549 229 999

e-mail: sanusteren@gmail.com

Sídlo organizace:
Kotlářská 51
602 00 Brno
Tel.: 541 236 090
e-mail: sanus.brno@atlas.cz                                  

Provozovny: 

Brno – Štefánikova 63a    

Tel.: 549 229 999

Bílovice nad Svitavou – Komenského 733 

Tel.: 777 758 269

Šlapanice – Hřbitovní 12

Tel.: 544 226 879, 777 758 269

Pozořice Holubická 674

Tel.: 544 226 879, 777 758 269

Poskytujeme také pobytové odlehčovací služby: 

Více informací na web. stránkách: https://www.odlehcovaci-sluzby.cz/

Bílovice nad SvitavouKomenského 314

Tel.:  777 758 264

Bc. Klára Koláčková – sociální pracovník

Tel.:  777 758 268

————————————–

Zásady zpracování osobních údajů

O nás

Spolek Sanus vzniklo v roce 1994. Je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování zdravotní péče  a sociální péče  pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Poskytujeme komplexní (integrovanou) péči v domácím prostředí klientů. Naším cílem je poskytovat takové služby, které lze realizovat v domácím prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat si a rozvíjet co v možná nejvyšší míře důstojný život v domácím prostředí.

Každý se může dostat do životní situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc další osoby. V takovém případě nastává otázka jak tuto skutečnost co nejlépe a rychle řešit. Možností vlastně na výběr mnoho není. Umístění osoby v nějakém pobytovém zařízení, a nebo péče v rámci rodiny i za  pomoci dalších osob.

Jak vám v této těžké životní situaci můžeme pomoci?

 Zdravotní péče v domácnosti:   

Umožňuje sledování zdravotního stavu, převazy a ošetření ran  (pooperační rány , bércové vředy, proleženiny), ošetření stomií, katetrů, injekce, odběry krve, ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení – stavy po cévních mozkových příhodách, podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku, vyšetření glykémie glukometrem.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami!

Základní sociální poradenství :

Poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb a je poskytované bezúplatně.

Pečovatelská služba:

Od pečovatelské služby můžete očekávat: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně.  Pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o zpoplatněnou službu, která je prováděna na základ uzavření smlouvy (dle zák.108/2006 Sb. v platném znění.)

Odlehčovací služba:

jsou sociální služby pobytové nebo terénní jejíž cílem je poskytnout trvale pečující osobě nezbytný odpočinek k regeneraci sil. Služby jsou poskytovány podle potřeby  jednorázově  nebo  opakovaně. Pobytové služby zajišťujeme v zařízení v Babicích nad Svitavou.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek:

Dle požadavků klienta můžeme zapůjčit kompenzační pomůcky jako jsou např. chodítka, sedátko do vany, toaletní křeslo, nemocniční polohovací lůžko atd. Pomůcky zapůjčujeme na dobu neomezenou – ať už krátkodobě nebo dlouhodobě.

Dále našim klientům poskytujeme další fakultativní činnosti nad rámec pečovatelské služby jako je například:  Dohled nad dospělou osobou. Doprovod uživatele za osobními záležitostmi. Doprava naším vozidlem dle potřeby klienta. Masáže a služby fyzioterapeuta.

Fakultativní činnosti jsou hrazeny až do výše skutečných nákladů.

Dostupnost služby je 24 hodin denně, 365 dní v roce, prostřednictvím stálého mobilního telefonu: 777 758 269