Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

(dle § 40 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.  Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíl pečovatelské služby:

Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

 • Zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • Zachovávat své schopnosti a dovednosti
 • Udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským prostředím.

Úkony pečovatelské služby:

 • Osobní hygiena
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Samostatný pohyb
 • Zajištění stravování
 • Péče o domácnost
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • Seberealizace
 • Péče o zdraví a bezpečí
 • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Podpora rodičovských kompetencí

Podrobný popis činností včetně ceníku naleznete v záložce Pečovatelská služba – dokumenty.

Pečovatelskou službu zajišťujeme:

7 dní v týdnu, 12 hodin denně

Na území města Brna a v okrese Brno – venkov v obcích Bílovice nad Svitavou, Šlapanice, Pozořice, Podolí a dalších obcích správního obvodu Šlapanice.

Cílová skupina pro pečovatelskou službu:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura uživatelů:

 • bez omezení věku

Principy poskytování sociálních služeb:

 • poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele, ne uživatel službám,
 • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické přesvědčení,
 • respektujeme volbu uživatele,
 • klient je pro nás rovnocenný partner,
 • poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního uživatele,
 • pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na souvislosti s tím spojené, 
 • sociální služby zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků,

Kontakt:

sociální pracovnice: Vendulka Brožek tel: 777758269 – vendulka.brozek@sestricka.cz