Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva – K nahlédnutí zde

O nás

Spolek Sanus vzniklo v roce 1994. Je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování zdravotní péče  a sociální péče  pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Poskytujeme komplexní (integrovanou) péči v domácím prostředí klientů. Naším cílem je poskytovat takové služby, které lze realizovat v domácím prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat si a rozvíjet co v možná nejvyšší míře důstojný život v domácím prostředí.

Každý se může dostat do životní situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc další osoby. V takovém případě nastává otázka jak tuto skutečnost co nejlépe a rychle řešit. Možností vlastně na výběr mnoho není. Umístění osoby v nějakém pobytovém zařízení, a nebo péče v rámci rodiny i za  pomoci dalších osob.

Jak vám v této těžké životní situaci můžeme pomoci?

 Zdravotní péče v domácnosti:   

Umožňuje sledování zdravotního stavu, převazy a ošetření ran  (pooperační rány , bércové vředy, proleženiny), ošetření stomií, katetrů, injekce, odběry krve, ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení – stavy po cévních mozkových příhodách, podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku, vyšetření glykémie glukometrem.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami!

Základní sociální poradenství :

Poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb a je poskytované bezúplatně.

Pečovatelská služba:

Od pečovatelské služby můžete očekávat: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně.  Pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o zpoplatněnou službu, která je prováděna na základ uzavření smlouvy (dle zák.108/2006 Sb. v platném znění.)

Odlehčovací služba:

jsou sociální služby pobytové nebo terénní jejíž cílem je poskytnout trvale pečující osobě nezbytný odpočinek k regeneraci sil. Služby jsou poskytovány podle potřeby  jednorázově  nebo  opakovaně. Pobytové služby zajišťujeme v zařízení v Babicích nad Svitavou.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek:

Dle požadavků klienta můžeme zapůjčit kompenzační pomůcky jako jsou např. chodítka, sedátko do vany, toaletní křeslo, nemocniční polohovací lůžko atd. Pomůcky zapůjčujeme na dobu neomezenou – ať už krátkodobě nebo dlouhodobě.

Dále našim klientům poskytujeme další fakultativní činnosti nad rámec pečovatelské služby jako je například:  Dohled nad dospělou osobou. Doprovod uživatele za osobními záležitostmi. Doprava naším vozidlem dle potřeby klienta. Masáže a služby fyzioterapeuta.

Fakultativní činnosti jsou hrazeny až do výše skutečných nákladů.

Dostupnost služby je 24 hodin denně, 365 dní v roce, prostřednictvím stálého mobilního telefonu: 777 758 269