Domácí zdravotní péče

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PÉČI O NEMOCNÉ A JEJICH DOMÁCNOST

 • Vyšetření zdravotního stavu pacienta – TK, P,O2, glykemie
 • Odběry biologického materiálu (krve, moče, stolice, výtěry, …)
 • Aplikace domácí parenterální výživy DPV
 • Aplikace infuzní terapie – hydratace, analgetická léčba
 • Aplikace injekci im., iv., s.c. (např. Clexan, zácvik INZ)
 • Aplikace injekční im., iv. analgetik, včetně opiátů – management bolesti
 • Příprava a podaní léků, čípků a jiných druhů léčiv
 • Péče o centrální žilní vstupy – PICC, Broviack, PORT gj.
 • Péče o invazivní vstupy – PEG, drény
 • Provádění peritoneální dialýzy a hemodialýzy
 • Péče o ventilované pacienty – DUPV
 • Péče o všechny typy stomií (tracheostomie, kolostomie, nefrostomie, aj.)
 • Lokálni ošetření a převazy – dekubitů, bércovych vředů, pooperačních ran aj
 • Klyzma, výplachy, cévkovani žen i mužů – výměna a ošetření permanentních katetrů
 • Zajištění výživy a péče o NGS sondu, PEG
 • Provádění ošetřovatelské RHB

 

Péči poskytují zdravotní sestry.

Ošetřovatelské úkony provádíme i ve dnech pracovního klidu.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Projekt PODPORA ZAJIŠŤOVÁNÍ A ROZVOJE DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE se zabývá poskytováním domácí ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí klientů. Jeho realizace má zajistit pro všechny potřebné klienty profesionální poskytnutí odborné zdravotní péče dle indikace ošetřujícího lékaře. Umožňuje dostupnost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Kontakt: paní Mirka Vyskočilová, mobil: 777 758 270, 549 229 999

 Zdravotní péče  je poskytována za podpory :

 • Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví
 • Magistrátu města Brna – Odbor zdraví