Dům domácí péče

Dům domácí péče Bílovice nad Svitavou 314DSCN2107web

https://www.odlehcovaci-sluzby.cz/ 

Je registrovaná sociální služba – odlehčovací pobytové zařízení, které se nachází nedaleko Brna. Zajišťujeme komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Základem naší péče je podpora a rozvoj schopností, které jsou důležité pro soběstačnost a sebeobsluhu každého uživatele. Snažíme se udržet co nejvyšší možnou míru soběstačnosti a nezávislosti s dopomocí ošetřovatelského personálu. Rozvíjíme komunikaci s uživatelem, nasloucháme a sdílíme. Jsme schopni zajisti péči soběstačnějším i imobilním seniorům.

O klienty se stará kvalifikovaný personál 24 hodin denně, který podle zákonu o soc. službách č. 108/2006 Sb. splňuje předepsané vzdělání, ale také má vztah k této práci, je empatický  a má lidský přístup, který je pro pracovníky prioritou.

Ubytování je ve dvou až třílůžkových pokojích, které jsou zařízeny základním vybavením (polohovací postel se stolečkem, a polička, stůl židle). Pokoje je možnost si částečně dovybavit.

Kvalitní  péčí, aktivitami a také prostředím může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se podívat, třeba zrovna Vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit své blízké do prostředí, kde se můžete spolehnout, že je o ně kvalitně a důstojně postaráno.

Cílová skupina:

DSC03076

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Dům domácí péče není svým vybavením a zajištěním péče určen pro lidi zcela mobilní a soběstačné, lidi agresivní, s problémovým chováním, závislí na alkoholu a jiných drogách ani pro ty, kteří mají diagnostikovanou abnormálně závažnou psychiatrickou chorobu, mentální postižení nebo infekční nemoc.

NOVÁ-ŽÁDOST k pobytu v DDP

 

Kontakty do DDP Bílovice – 777 758 264, email: ddpbilovice@seznam.cz

Služby zahrnuté v měsíční úhradě:

 • ubytování v nově zařízených dvou až třílůžkových pokojích,jejichž součástí je polohovatelné lůžko, stoleček k posteli, polička,a jiné pomůcky.
 • celodenní strava – 4x denně,20140318_132003 – kopie
 • sociální poradenství,
 • běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně,
 • pravidelný úklid,
 • praní, žehlení a drobná úprava prádla,
 • úklid společných prostor,
 • nákupy léků, inkontinenčních pomůcek,
 • drobné nákupy dle přání klienta,
 • zapůjčení potřebných pomůcek (polohovací postel, stoleček k posteli, wc křeslo, invalidní vozík, chodítko),
 • zprostředkování společenských akcí, oslavy narozenin.

Služby pro uživatele, které nejsou  zahrnuté v měsíční úhradě:

 • manikúra
 • pedikúra
 • kadeřnice
 • masáže

Poslání
Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Dočasným převzetím péče o tyto osoby chceme pečujícím osobám umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíle
Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.