Hospicová péče

Domácí hospicová péče Sanus vznikla za podpory Jihomoravského kraje.

Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Hospicová péče je komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného.

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného.

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolesti), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem, duchovní péče není nikomu vnucována).

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb CELÉHO KOMPLEXNÍHO týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného i rodiny.

Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit. Domácí hospic jí v této péči pomáhá.

Nemocný člověk potřebuje někoho blízkého, kdo mu pomůže v každodenním životě, s podáváním léků nebo s přivoláním pomoci. Při přijímání do péče se stanovuje pečující osoba, která uvádí kontaktní telefon, na kterém bude vždy k zastižení.


Paliativní péče je indikována ošetřujícím lékařem (praktický lékař, specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci), který vyplní pacientovi či jeho rodině žádost o přijetí do péče.


Pacient souhlasí s poskytováním domácí paliativní péče a s tím, že tato péče je pro něj nejlepší volbou v dané fázi nemoci.

Žádost o hospicovou péči – ŽÁDOST O PŘIJETÍ KLIENTA DO DOMÁCÍHO HOSPICE

Kontakty: Miroslava Vyskočilová – vedoucí hospicové péče

  777 758 270, 549 229 999 

sanusbrno@seznam.cz