Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

(dle § 40 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.  Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cíl pečovatelské služby:

Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

 • Zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • Zachovávat své schopnosti a dovednosti
 • Udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským prostředím.

Úkony pečovatelské služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Fakultativní služby.

Podrobný popis činností včetně ceníku naleznete v záložce Pečovatelská služba – dokumenty.

Pečovatelskou službu zajišťujeme:

Každý den – 7x týdně od 7:00 – 20:00, po domluvě noční dohledy.

Na území města Brna a v okrese Brno – venkov v obcích Bílovice nad Svitavou, Šlapanice, Pozořice, Podolí a dalších obcích správního obvodu Šlapanice.

 

Cílová skupina pro pečovatelskou službu:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny situaci řešit vlastními silami.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura uživatelů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy poskytování sociálních služeb:

 • poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele, ne uživatel službám,
 • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické přesvědčení,
 • respektujeme volbu uživatele,
 • klient je pro nás rovnocenný partner,
 • poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního uživatele,
 • pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na souvislosti s tím spojené, 
 • sociální služby zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků,

Pečovatelská služba je každá  návštěva v rozsahu 0,5 – 2,5 hodiny. Pokud je péče na dobu určitou nebo je – li časový rozsah větší než 2,5 hodin na návštěvu je to pak ODLEHČOVACÍ SLUŽBA.

Kontakt:

paní Bc. Radka Vašáková – vedoucí peč. služby, mobil: 777 758 269, 549 229 999 – Brno město

paní JUDr. Věra Žatecká – sociální pracovník mobil: 777 758 262 – Brno venkov