Domácí zdravotní péče

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PÉČI O NEMOCNÉ A JEJICH DOMÁCNOST

 •       sledování zdravotního stavu
 •       péče o ležící pacienty
 •       převazy a ošetření ran (pooperační rány, bércové vředy,  proleženiny)
 •       ošetření stomií, katerů
 •       injekce, odběry krve
 •      ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení – stavy
  po CMP
 •       podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku
 •       vyšetření glykémie glukometrem

Péči poskytují zdravotní sestry.

Ošetřovatelské úkony provádíme i ve dnech pracovního klidu.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Projekt PODPORA ZAJIŠŤOVÁNÍ A ROZVOJE DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE se zabývá poskytováním domácí ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí klientů. Jeho realizace má zajistit pro všechny potřebné klienty profesionální poskytnutí odborné zdravotní péče dle indikace ošetřujícího lékaře. Umožňuje dostupnost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Kontakt: paní Mirka Vyskočilová, mobil: 777 758 270, 549 229 999

 Zdravotní péče  je poskytována za podpory :

 • Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví
 • Magistrátu města Brna – Odbor zdraví

Komentáře nejsou povoleny.